facebook twitter instagram google-plus pinterest linkedin search heart chat eye trending-up clock font keyboard_arrow_up
M. Tekin Koçkar Öğretim Görevlisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
  1. Anasayfa >
  2. Atlarda Don ve Nişaneler >
  3. Atlarda Yağız Don (Black)
M. Tekin KOÇKAR
2 Dakika Okuma Süresi
+ -

Atlarda Yağız Don (Black)

E geninin etkisi sebebiyle atın vücudundaki bütün kıllarda renk maddesi taşıyan melanin bulunur. Böylece atın donu yağız donda (siyah renkte) görünür. Doru ve kula dona sahip atlarda yele, kuyruk ve bacaklar gibi uzantılar vücut renginden farklı renktedir. Yağız donda ise uzantılar dâhil, tüm vücut siyah renkli kıllar ile kaplıdır. Yağız don genellikle at popülâsyonlarında oldukça az rastlanılan bir dondur. Örneğin Arap atlarında yağız dona çok ender rastlanır. 100 attan ancak birkaç tanesi yağız donlu olarak dünyaya gelir. Yağız donlu atların bazı tonları şunlardır:

Kirli Yağız: Yele, kuyruk ve bacakların alt kısmındaki kıllar siyahtır. Vücudu örten kıllar ise siyah renkten daha çok koyu mavimsi bir rengi andırırlar. Güneş ışığında bu atların rengi koyu kül rengi gibi görünürler (Fotoğraf 1).

Donuk Yağız: Donuk Yağız donlu atlarda kıllar koyu siyah olmasına rağmen mat bir görünümleri vardır (Fotoğraf 2).

Koyu Parlak Yağız (Kuzguni Yağız): Bu dondaki atlar çok az bulunurlar ve parlak, koyu siyah kıllarla örtülmüşlerdir (Fotoğraf 3) (Yarkın, 1953; Yılmaz ve Ertuğrul, 2011).

drpaulineaCanadian

Fotoğraf 1: Kirli Yağız – Kanada atı

Ahalteke - Монмартр (dacorakhalteke

Fotoğraf 2: Donuk Yağız – Ahalteke atı

Ahalteke Derbes (dacorakhalteke

Fotoğraf 3: Parlak Yağız - Ahalteke atı


KAYNAKLAR

YARKIN, İbrahim (1953). Atçılık, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 40, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

YILMAZ, Orhan, Mehmet Ertuğrul (2011). Atlarda Don (Vücut Rengi), GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi.

FOTOĞRAFLAR

1. http://www.horsebreedslist.com

2. http://www.dacorakhalteke.com

3. http://www.dacorakhalteke.com