facebook twitter instagram google-plus pinterest linkedin search heart chat eye trending-up clock font keyboard_arrow_up
M. Tekin Koçkar Öğretim Görevlisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

M. Tekin KOÇKAR

Kişisel Bilgiler

Doğum Yeri ve Yılı: Ankara, 21 Aralık 1954

Yabancı Dil: İngilizce (Orta), Rusça (Orta), İtalyanca (Az)

Eğitim

Yüksek Lisans (1998 - 2001) - Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

PhD. Аспирантура и Ассистентура-стажировка (1995 - 1998) - Российский Институт Театрального Искусства (ГИТИС), Москва.

Lisans (1993 - 1994) - Eskişehir Anadolu Üniversitesi, AÖF LTP

Önlisans (1975 - 1978) - İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü

Lise (1969 - 1974) - Bolu Erkek Öğretmen Okulu

İş

 • 2019 EMEKLİ

 • 2000 - 2019 Öğretim Görevlisi - Müdür

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HAMER)

  Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu

 • 1997 – 2000 Okutman - Müdür

  Anadolu Üniversitesi, Halkbilim Araştırmaları Merkezi

 • 1982 – 1995 Okutman - Müdür

  Anadolu Üniversitesi, Halkbilim Araştırmaları Merkezi

 • 1980 – 1982 Öğretmen

  Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (EİTİA)

 • 1979 – 1980 Öğretmen

  Rize - Ortapazar Ortaokulu ve Çayeli Kız Meslek Lisesi

 • 1974 – 1975 Öğretmen

  Şanlıurfa - Siverek, Uzunziyaret Köyü İlkokulu

İdari Görevler

 • Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HAMER) Müdürlüğü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2000 – 2019
 • Halkbilim Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi, 1997 – 2000
 • Halkbilim Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi, 1982 - 1995
 • Akademi Kültürel Çalışmalar ve Çevre Eğitim Enstitüsü (AKÇE), Halkbilim Araştırmaları Merkezi Kuruculuğu, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (EİTİA), 1980 – 1982

Dergi – Gazete Editörlükleri, Jüri ve Komisyon Üyelikleri:

 • Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Halkoyunları Seçici Kurul Üyeliği - (1983 – 2001)
 • “ESOGÜHABER” (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Gazetesi), Kültür ve Sanat Editörlüğü -  (2001 - 2019)
 • “MOTİF AKADEMİ” MOTİF Halkoyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı Dergisi, Yayın Kurulu Üyeliği, Makale Hakemliği, Yardımcı Editörlük.
 • "FOLKLOR AKADEMİ DERGİSİ",  Yayın Kurulu Üyeliği, Redaksiyon/Dizgi, Makale Hakemliği. Bilim&Danışma Kurulu Üyeliği
 • “YUNUS EMRE ŞİİRLERİ TÜRK HALK MÜZİĞİ BESTE YARIŞMASI” Jüri Üyeliği, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, 2006.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, FOLKLORİK KİTRE BEBEK YARIŞMASI, Eskişehir İl Jüri Üyeliği, 2009.
 • “MAHALLELER YARIŞIYOR TİYATRO YARIŞMASI”, Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası, Eskişehir Odunpazarı İlçesi Jüri Üyeliği, 25 Nisan 2012.
 • “MAHALLELER YARIŞIYOR TİYATRO YARIŞMASI”, Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası, Eskişehir İl Finali Jüri Üyeliği, 5 Mayıs 2012.
 • "ESKİŞEHİR SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASI", İl Komisyon Üyeliği, (2008 - 2019).

Aldığı Ödüller

2010    LERMONTOV VAKFI “Kazım MEÇİEV” Onur Madalyası. (http://www.lermontov.info)

2012    LERMONTOV VAKFI “Kerim OTAROV” Onur Madalyası (http://www.lermontov.info)

2021    ALANIAN HERMITAGE "İslam-Biy KRYMSHAMKHALOV" Onur Madalyası (АЛАНСКИЙ ЭРМИТАЖ, награды – медали Ислам-Бия Крымшамхалова)


Yayınlar

Kitap ve Kitap Bölümü

 • Kafkas Halkdansları Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı Yayını, İstanbul, 1987.
 • Çağlar Boyunca Beden Dilinde Sanat ve Kültür İletişimi “Dans ve Halkdansları”, Bağırgan Yayınevi, Ankara, 1998.
 • Halkbilim’e GirişDers Notları, Anadolu Üniversitesi, 1998.
 • Eskişehir Halkbilim Ürünleri, Anadolu Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Vakfı Yayını (ESBAV), Eskişehir, 1999.
 • Halkbilimi’nde Çocuk, I. Halkbilim Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 113, Eskişehir, 2004.
 • Halkbilimi’nde Ergenlik ve Erginlik Olgusu, II. Halkbilim Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 125, Eskişehir, 2005.
 • Halk Kültürü’nde Giyim Kuşam ve Süslenme Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayını, Yayın No: 146, Eskişehir, 2009.
 • Atçılık Terminolojisi, Ders Notları, ESOGÜ, Eskişehir, 2007.
 • At Irkları ve Dağılımı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mahmudiye Meslek Yüksek Okulu Yayına, Eskişehir, 2012.
 • Dünyada Atçılık Uygulamaları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mahmudiye Meslek Yüksek Okulu Yayına, Eskişehir, 2013.
 • At Irkları ve Dağılımı, Genişletilmiş II. Baskı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mahmudiye Meslek Yüksek Okulu Yayına, Eskişehir, 2016.
 • Karaçay-Balkar Kültürünü Geleceğe Taşımak Proje Kitabı, Eskişehir Karaçay Balkar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayını, No: 1, Baskı ACT Ajans, 2018
 • Türkiye'de Yaşayan Karaçay-Balkarlıların Festivali: Nartlanı Toy Künü - M. Tekin KOÇKAR, Dünden Bugüne Eskişehir ve Yöresindeki 16 Etkinliğin Öyküsü (Festivaller, Şenlikler, Özel Günler), Kitap Bölümü, Editör: Prof. Dr. Nazmi KOZAK, 2018.
 • Kafkasya'nın Atları, Tarih, Irklar ve Kafkasya’da Atlı Kültür, Mingi Tav Karaçay-Malkar Bilim ev Kültür Araştırmaları Derneği Yayınları - 5, Sonçağ Matbaacılık, 2021.

Dergi – Gazete Yazıları

 • Neden ve Nasıl Halkdansları?”, Parantez Kültür ve Sanat Dergisi, s.11, Haziran-Temmuz, 1987.
 • Eskişehir'de Yöresel El Sanatları”, Kültür Bakanlığı 3. Milli Kültür Şurası Bildirisi, Eskişehir- 1997
 • Eskişehir'de Yöresel El Sanatları”, Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı Dergisi, Sayı 39, ss. 20 -24, İstanbul, 2004.
 • Doğu Avrupa Dağlarından Vahşi Batıya, Kafkasya’nın Atlı Dansçıları”, Folklor Halkbilim Dergisi, Folklor Kurumu Yayını, Cilt:7, Sayı 66, ss. 8 – 14, İstanbul, 2007.

Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bildiriler 

 1. Halk Kültürünün Ekonomik ve Siyasal Kazanç Amacıyla Kullanılmasında Medyanın Rolü”, Halk Kültürlerinin Medya Açısından Değerlendirilmesi Uluslararası Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, 2002 – SAKARYA
 2. Kültür, Sanat ve Folklor Festivallerinin Uluslararası İlişkilerin Geliştirilmesine Katkısı”, Halk Kültürlerinin Uluslararası İlişkilere Katkısı Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, 2003 – İSTANBUL
 3. "Geleneksel Çocuk Oyunlarının Eğitimsel Değeri", Türkiye Okul Öncesi Eğitim Geliştirme Derneği (OMEP) 2003, Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, Kuşadası – İZMİR
 4. "Türkiye'de ve Rusya Federasyonu'nda Sanatçı Yetiştiren Okulların Yönetsel Yapılarının Karşılaştırılması", 1924 – 2004 Musıki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2004 – ISPARTA.
 5. "Historical Sociological and Ethnographical Properties of Anatolian Folkdances", 18th World Congress on Dance Research, CID-UNESCO, Argos – Greece, Ekim - 2004
 6. "A Study of Folkdance And Its Role In Education", 18th World Congress on Dance Research, CID-UNESCO, Argos – Greece, Ekim - 2004
 7. "Teknolojik Gelişmelerin Halk Kültürü'ndeki Değişime Etkisi: Ertuğrul Köyü Örneği", Halk Kültürü'ndeki Değişim Uluslararası Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Aralık - 2004.
 8. "Zanaat'tan Sanata, Yerelden Evrensele Lületaşı", Yok Olan Bir Mesleğin Son Temsilcileri - Lületaşı Projesi Sempozyumu, Eskişehir, 2005
 9. Rusya’da Tele-Bale”, I. Avrupa Dans Kongresi, (Dance From East to West), Kapadokya, Ürgüp, 2007.
 10. Eskişehir ve Yöresinde Kafkasya Göçmenlerinin Giyim, Kuşam ve Süslenme Kültürü”, Halk Kültürü’nde Giyim, Kuşam ve Süslenme Uluslar arası Sempozyumu, Bildiri Kitabı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, yayın no: 146, Editör: M. Tekin Koçkar, Eskişehir, 2008.
 11. Karaçay - Malkarlılarda Yazın Oynanan İmece Oyunu - Teke – Aksakal”, Halk Kültürü’nde Tiyatro Uluslararası Sempozyumu, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Aralık - 2008.
 12. Karaçay – Balkarlılarda Eğlence Kültürü”, Halk Kültürü’nde Eğlence Uluslar arası Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, İzmit, 2009.
 13. Kafkasya Dansları”, 3. Uluslararası Dans Kongresi, CID - UNESCO, İstanbul, Nisan - 2009.
 14. Folk Dances And Musical Traditions Of Karachay-Malkars Living In Turkey”, “Ethnogenesis, Ethnic and Socio-Political History, Origin of Language and Culture of the Karachay-Balkar People”, November 23-29, Moscow, 2014.
 15. Impact Of Technological Developments On Folk Cultural Change: Example Of Karaçayli Ertuğrul Village” “Ethnogenesis, Ethnic and Socio-Political History, Origin of Language and Culture of the Karachay-Balkar People”, November 23-29, Moscow, 2014.
 16. Kuzey-Batı Kafkasya Halklarının Geleneksel Müzik Ve Çalgılarına Genel Bir Bakış”, I. Ulusal Müzik ve Sahne Sanatları Sempozyumu, 2-3 Mayıs 2016, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuvarı, Ankara, 2016.
 17. Nartlanı Toy Künü, Türkiye’de Yaşayan Karaçay-Balkar Halkının Geleneksel Şenliği, Adetleri ve Dansları”, 2. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi Bildirisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 26 – 28 Eylül 2016, Muğla
 18. Çok Kültürlü Bir Çalgı: Khomus (Vargan)”, 2. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi Bildirisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 26 – 28 Eylül 2016, Muğla.
 19. Kuzey Kafkasya’da Karaçay-Balkarlılara Ait 19. Yüzyılda Yapılmış Olan “Gapalau” Adlı Ağıtın Müzikal Yapısının Değerlendirilmesi”, “Güzel Sanatlar Eğitimi - Toplum Bilimler Etkileşimi” Uluslararası Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2017, İstanbul.
 20. Kafkasya’da Oynanan Geleneksel Tedavi-Terapi Dansı; Sandırak”, 3. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, 6 – 8 Mayıs 2015, Marmaris.
 21. Çeçen ve İnguş Halklarının Geleneksel Müzik ve Çalgılarına Genel Bir Bakış”, Uluslararası Cumhuriyet Sanat Günleri, 18 – 20 Nisan 2017, Sivas.
 22. Impact Of Traditional Equitation Shows To Tourism World Wide And Suggestions For Utilising Equestrian Tourism In Turkish Tourism Sector”, The 11th Tourism Outlook Conference, Heritage Tourism Beyond Borders and Civilizations, Anadolu University, 2-5 October 2018, Eskişehir.
 23. The Characteristics and Training of Horses To Be Used in Touristic Facilities”, The 11th Tourism Outlook Conference, Heritage Tourism Beyond Borders and Civilizations, Anadolu University, 2-5 October 2018, Eskişehir.
 24. Orta Avrupa’dan Anadolu’ya Bir Çalgının Yeni Kimliği Çerkes Mızıkası”, IV. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, 19-20-21 Ekim 2018, Bodrum.
 25. Колыбельные Песни в Карачаево- Балкарской Диаспоре (Турция)  и Причины Их Исчезновения”, IV Всероссийский конгресс фольклористов принимаются до 1 октября 2017 г. Тула.
 26. Türkiye’de Karaçay- Balkar Kültürünü Yaşatmak”, ICOMOS Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü 2019 Etkinlikleri, Kırsal Mimari Miras Sempozyumu, Eskişehir Teknik Üniversitesi, M. Tekin KOÇKAR, İncilay CANGÖZ, 26 - 27 NİSAN 2019, Eskişehir.
 27. Eskişehir’de Yaşayan Kuzey Kafkasyalıların Şenliği, Azhvala”, 5. Müzik ve Dans Kongresi – Kapadokya, 22 – 26 Temmuz 2019, Ürgüp.


Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlara Üyelik

 • MEB Halkoyunları Seçici Kurul Üyeliği (1984 – 2001)
 • GSGM Türk Halkoyunları Federasyonu (THOF) – Gözlemci (2001 – 2006)
 • GSGM Türk Halkoyunları Federasyonu (THOF) – Başkan Danışmanlığı (2007 – 2009)
 • UNESCO Uluslararası Dans Konseyi (CID) Üyeliği (1999 – 2017)
 • Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF), Teknik Kurul Üyeliği (2006 – 2009)
 • Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF), Teknik Kurul Üyeliği (2010 - 2015)
 • Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF), Uzman Seçici Kurul Üyeliği (2010 - 2019)
 • Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF), Binicilik Sporları Teknik Kurul Başkanı (2010 - 2019)

Halkbilim Alan Araştırmaları Deneyimi

 • 1974 – 1975 Urfa-Siverek Alan Araştırması,
 • 1978 – 1980 Rize – Ortapazar Alan Araştırması,
 • 1980 – 2004 Eskişehir Bölgesi Alan Araştırmaları,

a. Kırka Yöresi Halkoyunları Derlemesi,

b. Kırka Yöresinde Seyirlik Köy Oyunları Derlemesi,

c. İnönü Yöresi Halkoyunları Derlemesi,

d. Sivrihisar Yöresi Halkoyunları Derlemesi,

e. Sivrihisar Yöresinde Dokumacılık,

f. Eskişehir Yöresi Lületaşı İşlemeciliği Derlemesi,

g. İnönü’de Sarka – Pesent Dokumacılığı,

h. Alpu’da Gümüş İşlemeciliği,

ı. Eskişehir’de Kafkasya Göçmenleri Folkloru,

i. Eskişehir’de Çerkes Yemekleri,


Ulusal ve Uluslararası Kurs, Toplantı ve Seminerler

 • 1969 – 1974 Bolu Erkek Öğretmen Okulu Bale ve Halkoyunları Çalışmaları - BOLU
 • 1974 – 1975 Türk Folklor Kurumu (FK) Halkoyunları Çalışmaları - İSTANBUL
 • 1975 – 1978 Folklor Yardımlaşma Araştırma Kurumu (FOYAK) Halkoyunları Çalışmaları - İSTANBUL
 • 1975 - 1978 Kafkas Folklor Derneği Halkdansları Çalışmaları - Sultanahmet - İSTANBUL
 • 1979 - 2020 Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Halkdansları Çalışmaları - ESKİŞEHİR
 • 1983 - 1987 Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı Halkdansları Çalışmaları - İSTANBUL
 • 1994 - 2023 Eskişehir Kuzey Kafkas Karaçay-Malkarlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği, "Nartlanı Toy Künü Festivali" Genel Sanat Yönetmeni
 • 1986 - GSGM Halkoyunları Seçici Kurul Üyeliği Kursu – KUMLA
 • 1987 - MEB Halkoyunları Seçici Kurul Üyeliği Tekâmül Kursu – SİLİFKE
 • 1990 - SSCB Folklorik Koreografi Kursu – ÇERKESSK
 • 1991 - SSCB Krasnodar Bale Okulu, Bale Pedagojisi Yaz Kursu - KRASNODAR
 • 1991 - SSCB Moiseyev Devlet Halkdansları Topluluğu Koreografi Kursu – MOSKOVA
 • 1992 - “Türkiye Tanıtım Toplantıları”, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu – New York, ABD
 • 1992 - American Karachai-Kavkaz Benevolent Association (AKBA), Halkdansları Çalışmaları, New Jersey, ABD
 • 1995 - “Elementer Dans Semineri”, Akdeniz Üniversitesi – ANTALYA
 • 1996 - “Etnik Dans Semineri”, Brigham Young University, UTAH, Provo - ABD
 • 1996 - American Karachai-Kavkaz Benevolent Association (AKBA), Halkdansları Çalışmaları, New Jersey, ABD
 • 1996 - “Hareket ve Ritm Eğitimi Kursu”, Akdeniz Üniversitesi – ANTALYA
 • 1997 - “Oyun, Müzik, Dans Kursu”, Akdeniz Üniversitesi – ANTALYA

Verdiği Dersler:

1984 – 1988    Sosyal – Kültürel Antropoloji, Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi.

1993 – 1999    Ritm ve Dans Teknikleri, Anadolu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu.

1993 – 1999    Halkdansları Eğitimi, Anadolu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu.

1986 - 2000   Seçimlik Halkdansları Dersi, Anadolu Üniversitesi.

1986 – 1999    Dans I, Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Sahne Sanatları Bölümü.

1986 – 1999    Dans II, Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Sahne Sanatları Bölümü.

1986 – 1994    Ritm, Dans ve Doğaçlama, Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Sahne Sanatları Bölümü.

2002 – 2006    Halk Kültürü I. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.

2002 – 2006    Halk Kültürü II. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.

2004 – 2010    Halk Kültürü I. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü.

2004 – 2010    Halk Kültürü II. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü.

2007 – 2009    Atçılık Terminolojisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu, Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü.

2007 – 2019    At Irkları ve Dağılımı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu, Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü.

2007 – 2019    Dünyada Atçılık Uygulamaları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu, Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü.

2007 – 2019    Toplumsal Duyarlılık, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu, Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü.

2011 – 2014    Rus Kültürü, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü.