facebook twitter instagram google-plus pinterest linkedin search heart chat eye trending-up clock font keyboard_arrow_up
M. Tekin Koçkar Öğretim Görevlisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

M. Tekin KOÇKAR

Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri ve Yılı​: Ankara, 21 Aralık 1954
Yabancı Dil​: İngilizce (Orta), Rusça (Orta), İtalyanca (Az)
Eğitim
Yüksek Lisans​ - 2001​ - Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Lisans​​ - 1994 - ​Eskişehir Anadolu Üniversitesi, AÖF LTP
Önlisans​​ - 1978​ - İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü
Lise​ - 1972​ - Bolu İlköğretmen Okulu
İş
 • 2000Öğretim Görevlisi

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,

  Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HAMER) Müdürü

  Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu

 • 1997 – 2000Okutman - Müdür

  Anadolu Üniversitesi, Halkbilim Araştırmaları Merkezi

 • 1982 – 1986Okutman - Müdür

  Anadolu Üniversitesi, Halkbilim Araştırmaları Merkezi

 • 1980 – 1982Öğretmen

  Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi

 • 1978 – 1980Öğretmen

  Rize - Çayeli Kız Meslek Lisesi

 • 1978 – 1980Öğretmen

  Şanlıurfa - Siverek, Uzunziyaret Köyü İlkokulu

İdari Görevler
 • Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HAMER) Müdürlüğü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2000 – .
 • Halkbilim Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi, 1997 – 2000
 • Halkbilim Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi, 1986 - 1989
 • Halkbilim Araştırmaları Merkezi Kuruculuğu, Anadolu Üniversitesi, 1980 – 1986
Yayınlar
Kitap
 • Kafkas Halkdansları Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı Yayını, İstanbul, 1987.
 • Çağlar Boyunca Beden Dilinde Sanat ve Kültür İletişimi “Dans ve Halkdansları”, Bağırgan Yayınevi, Ankara, 1998.
 • Halkbilim’e Giriş Ders Notları, Anadolu Üniversitesi, 1998.
 • Eskişehir Halkbilim Ürünleri, Anadolu Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Vakfı Yayını (ESBAV), Eskişehir, 1999.
 • Halkbilimi’nde Çocuk”, I. Halkbilim Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Yayın no: 113, Eskişehir, 2004.
 • Halkbilimi’nde Ergenlik ve Erginlik Olgusu”, II. Halkbilim Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Yayın no: 125, Eskişehir, 2005.
 • Atçılık Terminolojisi, Ders Notları, ESOGÜ, Eskişehir, 2007.
 • Halk Kültürü’nde Giyim Kuşam ve Süslenme Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayını, Yayın No: 146, Eskişehir, 2009.
 • At Irkları ve Dağılımı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mahmudiye Meslek Yüksek Okulu Yayına, Eskişehir, 2012.
 • Dünyada Atçılık Uygulamaları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mahmudiye Meslek Yüksek Okulu Yayına, Eskişehir, 2013.
 • At Irkları ve Dağılımı, Genişletilmiş II. Baskı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mahmudiye Meslek Yüksek Okulu Yayına, Eskişehir, 2016.
 • Karaçay-Balkar Kültürünü Geleceğe Taşımak Proje Kitabı, Eskişehir Karaçay Balkar Kültür ve yardımlaşma Derneği yayını, No: 1, Baskı ACT Ajans, 2018
Dergi – Gazete Yazıları

“Neden ve Nasıl Halkdansları?”, Parantez Kültür ve Sanat Dergisi, s.11, Haziran-Temmuz-1987.

“Dansın İletişimsel İşlevi”, Kurgu Dergisi, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Yayını, Sayı 8, ss. 327-339, Eskişehir-1990.

“Türkiye’de Halkdansları Eğitim ve Öğretimi Konusunda Yapılan Çalışmalar”, Kurgu Dergisi, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Yayını, Sayı 9, ss. 259-266, Eskişehir-1991.

“Eskişehir'de Yöresel El Sanatları”, Kültür Bakanlığı 3. Milli Kültür Şurası Bildirisi, Eskişehir- 1997

“Eskisehir’de Yöresel El Sanatları”, Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı Dergisi, Sayı 39, ss. 20 -24, İstanbul, 2004.

“Doğu Avrupa Dağlarından Vahşi Batıya, Kafkasya’nın Atlı Dansçıları”, Folklor Halkbilim Dergisi, Folklor Kurumu Yayını, Cilt:7, Sayı 66, ss. 8 – 14, İstanbul, 2007.

Bildiriler

“Halk Kültürünün Ekonomik ve Siyasal Kazanç Amacıyla Kullanılmasında Medyanın Rolü”, Halk Kültürlerinin Medya Açısından Değerlendirilmesi Uluslararası Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, 2002 – SAKARYA

“Kültür, Sanat ve Folklor Festivallerinin Uluslararası İlişkilerin Geliştirilmesine Katkısı”, Halk Kültürlerinin Uluslararası İlişkilere Katkısı Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, 2003 – İSTANBUL

"Geleneksel Çocuk Oyunlarının Eğitimsel Değeri", Türkiye Okul Öncesi Eğitim Geliştirme Derneği (OMEP) 2003, Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, Kuşadası – İZMİR

"Türkiye'de ve Rusya Federasyonu'nda Sanatçı Yetiştiren Okulların Yönetsel Yapılarının Karşılaştırılması", 1924 – 2004 Musıki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2004 – ISPARTA.

"Historical Sociological and Ethnographical Properties of Anatolian Folkdances", 18th World Congress on Dance Research, CID-UNESCO, Argos – Greece, Ekim - 2004

"A Study of Folkdance And Its Role In Education", 18th World Congress on Dance Research, CID-UNESCO, Argos – Greece, Ekim - 2004

"Teknolojik Gelişmelerin Halk Kültürü'ndeki Değişime Etkisi: Ertuğrul Köyü Örneği", Halk Kültürü'ndeki Değişim Uluslararası Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Aralık - 2004.

"Zanaat'tan Sanata, Yerelden Evrensele Lületaşı", Yok Olan Bir Mesleğin Son Temsilcileri - Lületaşı Projesi Sempozyumu, Eskişehir, 2005

“Rusya’da Telebale”, I. Avrupa Dans Kongresi, (Dance From East to West), Kapadokya, Ürgüp, 2007.

“Eskişehir ve Yöresinde Kafkasya Göçmenlerinin Giyim, Kuşam ve Süslenme Kültürü”, Halk Kültürü’nde Giyim, Kuşam ve Süslenme Uluslar arası Sempozyumu, Bildiri Kitabı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, yayın no: 146, Editör: M. Tekin Koçkar, Eskişehir, 2008.

“Karaçay - Malkarlılarda Yazın Oynanan İmece Oyunu - Teke – Aksakal”, Halk Kültürü’nde Tiyatro Uluslararası Sempozyumu, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Aralık - 2008.

“Karaçay – Balkarlılarda Eğlence Kültürü”, Halk Kültürü’nde Eğlence Uluslar arası Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, İzmit, 2009.

“Kafkasya Dansları”, 3. Uluslararası Dans Kongresi, CID - UNESCO, İstanbul, Nisan - 2009.

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlara Üyelik
 • MEB Halkoyunları Seçici Kurul Üyeliği (1984 – 2001)
 • GSGM Türk Halkoyunları Federasyonu – Gözlemci (2001 – 2006)
 • GSGM Türk Halkoyunları Federasyonu – Başkan Danışmanlığı (2007 – 2009)
 • GSGM Üniversite Sporları Federasyonu Teknik Kurul Üyeliği (2006 – 2009)
 • CID (UNESCO) Uluslararası Dans Konseyi Üyeliği (1999 – 2010)
Halkbilim Alan Araştırmaları Deneyimi
 • 1972 – 1974​ Urfa-Siverek Alan Araştırması,
 • 1978 – 1980​ Rize – Ortapazar Alan Araştırması,
 • 1980 – 2004 ​Eskişehir Bölgesi Alan Araştırmaları,
  • a. Kırka Yöresi Halkoyunları Derlemesi,
  • b. Kırka Yöresinde Seyirlik Köy Oyunları Derlemesi,
  • c. İnönü Yöresi Halkoyunları Derlemesi,
  • d. Sivrihisar Yöresi Halkoyunları Derlemesi,
  • e. Sivrihisar Yöresinde Dokumacılık,
  • f. Eskişehir Yöresi Lületaşı İşlemeciliği Derlemesi,
  • g. İnönü’de Sarka – Pesent Dokumacılığı,
  • h. Alpu’da Gümüş İşlemeciliği,
  • ı. Eskişehir’de Kafkasya Göçmenleri Folkloru,
  • i. Eskişehir’de Çerkes Yemekleri,
Ulusal ve Uluslararası Kurs, Toplantı ve Seminerler
 • 1968 – 1972 ​Öğretmen Okulu Bale ve Halkoyunları Çalışmaları - BOLU
 • 1974 – 1975​Türk Folklor Kurumu Halkoyunları Çalışmaları - İSTANBUL
 • 1975 – 1978 ​Folklor Yardımlaşma Araştırma Kurumu (FOYAK) Halkoyunları Çalışmaları - İSTANBUL
 • 1986​GSGM Halkoyunları Seçici Kurul Üyeliği Kursu – KUMLA
 • 1987​MEB Halkoyunları Seçici Kurul Üyeliği Tekâmül Kursu – SİLİFKE
 • 1990​SSCB Folklorik Koreografi Kursu – ÇERKESSK
 • 1991​SSCB Krasnodar Bale Okulu Yaz Kursu - KRASNODAR
 • 1991​SSCB Moiseyev Devlet Halkdansları Topluluğu Yaz Kursu – MOSKOVA
 • 1992​“Türkiye Tanıtım Toplantıları”, Türk Amerikan Dernekleri Fed. – New York ABD
 • 1995​“Elementer Dans Semineri”, Akdeniz Üniversitesi – ANTALYA
 • 1996​“Etnik Dans Semineri”, Brigham Young Üniversity, BRIGHAM - ABD
 • 1996​“Hareket ve Ritm Eğitimi Kursu”, Akdeniz Üniversitesi – ANTALYA
 • 1997​“Oyun, Müzik, Dans Kursu”, Akdeniz Üniversitesi – ANTALYA