facebook twitter instagram google-plus pinterest linkedin search heart chat eye trending-up clock font keyboard_arrow_up
M. Tekin Koçkar Öğretim Görevlisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
  1. Anasayfa >
  2. At Irkları >
  3. Florida Cracker Atı (ABD)
M. Tekin KOÇKAR
5 Dakika Okuma Süresi
+ -

Florida Cracker Atı (ABD)

İspanyol ve Portekizliler tarafından Amerika kıtasına getirilen Sorraia, Arap Barb atları ve Criollo atlarının 16. - 17. yüzyılda Florida Eyaleti’nin çeşitli bölgelerinde doğada yılkı halinde dolaşırken doğal seleksiyon yoluyla oluşmuş atlardır.

Fotoğraf 1: 19. yüzyıl ortalarında Florida Cracker atı 

Yaklaşık 500 yıldır Florida bölgesinde sığır çobanları tarafından sıkça kullanılan bu atlar çeviklikleri ile tanınmıştır. Çobanların kamçılarının çıkardığı “krak” sesi bu ata ad olarak konmuştur. 

Florida’ya ilk kez 1521 yılında İspanyol yerleşimci Ponce de León tarafından Karayip adalarındaki İspanyol sömürgecilerin at yetiştirme çiftliklerinden getirilmiştir. Charlotte Limanı’na gemilerle getirilen 200 kadar at, yolculukları süresince çok az olan yem ve su ile ihtiyaçlarını karşılayarak hayatta kalabilmişlerdi. Bu dayanıklı atlar sayesinde sığır yetiştirme işine başlayan yerleşimcilerin sayısı giderek arttı. 17. yüzyılın sonlarında çok büyük arazilere sahip 30’dan fazla çiftlik kurulmuştur. 

Amerikan iç savaşı sırasında yük taşıma ve ulaşım ihtiyacını karşılama bakımından Cracker atları önemli bir araçtı. Ordunun tüm et ihtiyacı bu atlar kullanılarak sağlanmıştır. Sığır sürülerinin ordu ihtiyacı olan bölgelere ulaştırılmasında çok önemli bir rol oynamıştır.

Florida Cracker Horse (flickr

Fotoğraf 2: Florida Cracker atı

Amerika’da 1929 yılında çıkan Büyük Buhran (Great Depression in the US) ve hemen arkasından bölgede meydana gelen büyük fırtına felaketleri (Dust Bowl) sırasında hazırlanan yardım programları arasında yer alan Florida Sığırcılığını Teşvik programı sayesinde bu atlarda da bir artış gözlenmiştir. Bu dönemde bölgeye sevk edilen Amerikan Quarter Atlarının da Florida Cracker atlarına kan katkısında bulunduğu bilinmektedir.

20. yüzyılın sonlarına doğru nesli tükenme tehlikesi ile karşılaşan Florida Cracker Atları birkaç meraklı yetiştirici sayesinde varlıklarını koruyabilmişlerdir. Bu yetiştiricilerden birisi olan John Law Ayers, 1984 yılında çiftliğinde bulunan tüm safkan atları Florida Eyalet hükümetine bağışladı. Ayers dışında Harvey, Bronson, Matchett, Partin ve Whaley aileleri önemli yetiştiriciler olarak bilinmektedir. Eyalet hükümeti Tallahassee, Withlacoochee State Forest ve Paynes Prairie State Preserve bölgelerinde yeni damızlık yetiştirme planlaması yaparak atların aygır kayıtlarını da tutmaya başladı. 1989 yılında 100 kadar safkan aygır üretildi. Florida Cracker Atları Derneği (Florida Cracker Horse Association - FCHA)’nin 1989 yılında kuruluşu ile birlikte 1991 yılında Aygır kayıtları dernek tarafından tutulmaya başlandı. Sayıları her geçen yıl artan Florida Cracker Atları’nın, 2009 yılı FCHA kayıtlarında 964 adedi kayıtlıdır (Rey, 2009).

Florida Cracker Horse (flickr

Fotoğraf 3: Kır donlu Florida Cracker atı

Günümüzde hala Batı ve Orta Amerika’daki sığır çiftliklerinde iş ortamında, avcılıkta iz sürmede, Western türü geleneksel binicilik yarışlarında (Reining, Rodeo, Cutting v.b.), Endurance (Dayanıklılık) yarışlarında, binicilik kulüplerinde binicilik eğitiminde, serbest biniş (Hacking) ve arabaya koşmada kullanılır.

Çeşitli kaynaklarda Chicksaw Pony, Seminole Pony, Marsh Tackie, Prairie Pony, Florida Horse, Florida Cow Pony, Grass Gut gibi isimlerle de anılan Florida Cracker Atı, Florida Eyaleti’nde yasalarla State's Heritage Horse (Devlet Mirası At) olarak tescil edilmiştir. 

Düz bir profile sahip olan Florida Cracker’ler, hafif eğri ve ince boynu, kısa çene yapısı ile hareketli ve canlı gözlere sahiptir. Göz aralarında uyumlu bir açıklık mevcuttur. Göğsü dar ve derin, omuzlar uzun ve eğimli, sırtı kısa, dar ve güçlü görünümlüdür. Cidago ile sağrı yüksekliği hemen hemen eşittir. Sağrısı eğimli, kuyruğu düşük, yeleleri kısadır [1].

Ortalama 340 – 450kg. ağırlığında olan Florida Cracker Atlarının cidago yükseklikleri ortalama 140 -155cm. civarındadır. Donlarında bilinen tüm at renkleri bulunur. Ancak kestane doru, yağız ve kır renkler genel renkleridir.


KAYNAKLAR

REY, Jorge (2009). The Florida Cracker Horse, University of Florida, Animal Science Department, Institute of Food and Agricultural Sciences, Gainesville.

http://centralfloridaagnews.com/florida-roots-la-florida-home-of-the-noble-cracker-horse

http://www.lrgaf.org/articles/spanish-horse-progeny.htm

http://www.equiworld.net/horses/horsecare/Breeds/floridacracker/index.htm

http://equitrekking.com/articles/entry/the_florida_cracker_horse


FOTOĞRAFLAR

1. http://wendellhowe.blogspot.com

2. http://www.flickr.com

3. http://www.flickr.com

4. https://tr.pinterest.com/patkenn/american-florida-cracker-horse/?lp=true



[1]http://www.floridacrackerhorses.com