facebook twitter instagram google-plus pinterest linkedin search heart chat eye trending-up clock font keyboard_arrow_up
M. Tekin Koçkar Öğretim Görevlisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
  1. Anasayfa >
  2. Atlarda Don ve Nişaneler >
  3. Atlarda Frame Overo Don
M. Tekin KOÇKAR
1 Dakika Okuma Süresi
+ -

Atlarda Frame Overo Don

Lethal White Overo - LWO (Ölümcül Beyaz) olarak da adlandırılır [1]. Beyaz ve renkli bölgelerin kenarları son derece girintili ve çıkıntılıdır. Beyaz bölge sınırlı bir alandadır ve etrafı renkli bölge ile çevrilidir. Dominant (bazı bilim adamlarınca eksik dominans) karakterli bir (O) geni tarafından determine edilir. Çift etkili, lethal bir gendir. Homozigot dominant bireyler ya embriyo safhasında, ya da doğduktan sonra 72 saat içinde sindirim yetersizliğinden muhakkak ölür. Yani bu gen alacalılığı determine etme yönünden dominant, lethal yönden ise resesif etkilidir (Fotoğraf 1, 2) (Yılmaz ve Ertuğrul, 2012).

Frame Overo - Thoroughbred (winningcoloursfarm

Fotoğraf 1: Yağız Frame Overo – Thorughbred atı


Frame Overo - Colonial Spanish horse (flickr

Fotoğraf 2: Doru Frame Overo – Kolonial İspanyol atı


FOTOĞRAFLAR

1. http://www.winningcoloursfarm.com.au

2. http://www.flickr.com


KAYNAKLAR

YILMAZ, Orhan, Mehmet Ertuğrul (2012). Atlarda Nişane, Iğdır Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2/1.[1]  http://equinegenetics.blogspot.com