facebook twitter instagram google-plus pinterest linkedin search heart chat eye trending-up clock font keyboard_arrow_up
M. Tekin Koçkar Öğretim Görevlisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
  1. Anasayfa >
  2. At Irkları >
  3. Marwari (Malani, Kathiawari) Atı (Hindistan)
M. Tekin KOÇKAR
5 Dakika Okuma Süresi
+ -

Marwari (Malani, Kathiawari) Atı (Hindistan)

Hindistanın Marwar (ya da Jodhpur) ve Kathiawar denen bölgelerinde yetiştirilen dünyanın ender atlarından birisidir. Hindistan’da 12.yy.dan bu yana bir süvari atı olarak kullanıldığı bilinmektedir. Sürati, sahibine olan bağlılığı ve cesareti birçok Hint destanına ve söylencesine de konu olmuştur. Çok renkli alacalı donu, kulaklarının kısa ve içe dönük ilginç yapısı ile eşi bulunmayan bir özelliğe sahiptir. 1930’lu yıllarda kötü yönetim ve iç karışıklıklar nedeniyle ırkın popülasyonunda görülen azalma ve bozulma, son yıllarda yapılan girişimlerle düzeltilmiştir. 1995 yılında son aşamaya getirilen ırkın geliştirilmesi çabaları sonuç vermiş ve 2000’li yıllardan başlayarak Avrupa ve Amerika’ya da ihraç edilmeye başlanmıştır.

Marwari (earth2sd

Fotoğraf 1: Kathiawari atı

Marwari ve Kathiawari atlarının soyu yerli Hint ponilerine dayanır. Yıllar boyunca Arap kanlarıyla yapılan çalışmalar bu ata son şeklini vermiştir. 15. ve 16. yüzyıllarda batı Hindistan kıyılarına getirilen Arap atları Marwar Eyaletine götürülmüş, burada kuzeyden getirilen bazı dayanıklı Moğol ve Türkmen Ahalteke atlarının da kanı eklenmiştir. 

http://41.media.tumblr.com/562d7ca1f0b9b674fc2490e3676eb250/tumblr_mrfbsndZ6u1s4qqcio1_400.jpg

Fotoğraf 2: Yüzügüzel Marwari 

16. yüzyılda Moğol İmparatoru Akbar 50.000 Marwari atından oluşan bir orduyu yönetmişti. Bundan 300 yıl son-ra ise İngiliz hâkimiyeti altındaki bölgelerde Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz Kraliyet Ordusu’ndan Sir Pratap Singh, Marwari atlı süvarilerini yönetmişti. İngiliz sömürgeciliğin artması Marwari atı için en kötü dönemlerin başlamasına neden oldu. İngilizler Marwari atının yerine Troughbred ve İngiliz Polo Pony’lerini kullanmaya başladı. Hint yerli atlarını kısırlaştırma, farklı ırklarla düzensiz çiftleştirme gibi yollarla ırkı yok etme çabalarına girişti. Marwari atının soyunun düzelmeye başlaması ancak Hindistan’ın bağımsızlığını kazanmasından sonra olmuştur.

Maharaja Gaj Singh II. ve Maharaja Umaid Singhji tarafından 1950 yılından başlatılan çabaların sonucu, yok olmanın eşiğinde olan Marwari ırkı kısa zamanda yeniden toparlandı. 1995 yılında Francesca Kelly adlı bir İngiliz veRaghuvendra Singh Dundlod adlı Hint asıllı biniciler Marwari Bloodlines adı ile tüm dünyadaki Marwari atlarını kayıt altına alan bir kuruluşu oluşturdular. 1999 yılında Hindistan Binicilik Federasyonu’nun da desteklediği Marwari Atları Derneği (Marwari Horse Society) kuruldu. Dernek Hindistan Hükümeti’nin de desteğini alarak 2007 yılında Marwari Atları aygır kitabını hazırladı ve aygır kayıtlarını tutmaya başladı.

2005 yılından itibaren yapılan genetik araştırmalarda bu at ırkında, Kathiawari, Spiti Pony, Bhutia Pony, Manipuri Pony ve Zanskari gibi birçok atın kanı saptandı. Bu çeşitli coğrafi koşullarda yetişen at ırklarının genlerini taşıyan Marwari atının en önemli gen yapısını ise Arap ırkı oluşturmaktadır.

Marwari (wildlifeandwildplaces

Fotoğraf 3: Marwari atı

Marwari atları binicilik sporları, polo, tent pegging, tarım ve turizm alanlarında kullanılmaktadır. Marwari atlarının cidago yükseklikleri 145 – 173cm arasında değişmektedir. Beyaz üzerine kahverengi, siyah, kestane ya da koyu renkler üzerine beyaz renklerle alacalı donları (Pintabian) en çok görülen renklerdir. Siyah donlu atlar Hint geleneklerine göre ölümün sembolü olması nedeniyle makbul sayılmazlar, şanssızlık olarak değerlendirilirler. Beyaz ve kır donlar ise değerlidir.

Düz bir kafaya, en göze çarpan özelliği olan kısa ve içe kıvrık bir kulak yapısına sahiptir. Derin göğsü, uzun ve ince bacakları ile küçük ve uyumlu toynakları vardır. Marwari atlarının bir diğer cinsi olan Kathiawari atları ise daha ince bir yüz yapısı ve uzun cidagosuyla Marwari atlarından ayırt edilebilirler.

Marwari Horse (xx

Fotoğraf 4: Hint Marwari atı ve geleneksel giysisi ile Hintli binici


KAYNAKLAR

FITZPATRICK, Andrea (2016). The Ultimate Guide to Horse Breeds, Chartwell Books, New York, USA.

HENDRICKS, Bonnie L. (1995) International Encyclopedia of Horse Breeds, University of Oklahoma Press, Norman.

SINGH, M.K. , YADAV, Mahendra P. , MEHTA, N.T. (2002) Breed characteristics of Marwari and Kathiawari horses, The Indian journal of animal sciences 72(4):319-323, April.

http://modelhorsegallery.info/library/breeds/Kathiawari/index.html

https://www.friendsofmarwari.org.uk

http://www.globetrotting.com.au/horse-breed-kathiawari

https://en.wikipedia.org/wiki/Kathiawari

https://en.wikipedia.org/wiki/Marwari_horse

https://barkinghorsefarm.com/2013/07/17/the-kathiawari-horse-of-india

https://www.atlasobscura.com/places/marwari-horses

http://revantamarwarihorses.com/breed-info


FOTOĞRAFLAR

1. http://www.earth2sd.blogspot.com

2. http://www.majestic-marwari.tumblr.com

3. http://www.facebook.com/Kathiawari Horse UK

4. http://www.xx.fbcdn.net

5. http://www.globetrotting.com.au/horse-breed-kathiawari