facebook twitter instagram google-plus pinterest linkedin search heart chat eye trending-up clock font keyboard_arrow_up
M. Tekin Koçkar Öğretim Görevlisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
  1. Anasayfa >
  2. At Irkları >
  3. Kiso Atı (Kiso Uma) (Japonya)
M. Tekin KOÇKAR
3 Dakika Okuma Süresi
+ -

Kiso Atı (Kiso Uma) (Japonya)

Japonya’da yüzlerce yıldır askeri alanda, tarım ve ulaşım alanında kullanılan Kiso Atı, adını Nagano bölgesinde bulunan Kiso Nehri’nden alır. Diğer Japon atlarından farklı olarak Kiso atı’nın Asya kökenli olduğu ve soylarının Moğol atlarından geldiği sanılmaktadır.

Japonya’da özellikle orta çağda 12. yüzyılda Nagano Bölgesi’nde çok popüler olan, efsanelere konu olan bu atın Prens Yoshinaka Kiso’ya ait olan orduda kullanıldığı ve 10.000 atlı süvarinin varlığından söz edilmektedir. Yine Edo Hanedanlığı döneminde (1600 – 1867) Owari Feodal klanlığında tutulan kayıtlarda Kiso atlarının en stratejik materyal oldukları ve Hanedan ordularında 10.000’den fazla atın olduğu belirtilmektedir. Bu atların bazı aygır kayıtlarının bin yıl öncesine dayandığı bilinmektedir.

Fotoğraf 1: Kiso atları ve geleneksel giysili Japon atlı okçular

Meiji Dönemi (1868 - 1903) ve izleyen yıllarda 19. yüzyıldan itibaren ithal atların kullanılmaya başlaması ve bu ithal atlara yerli atların kanlarının karışmasından korkan hükümetlerin, Kiso atlarını topluca iğdiş etmeleri ile nesli tükenme tehlikesiyle karşılaşmıştır. Kiso atının kutsal sayılması nedeniyle bir Şinto Tapınağında 1951 yılında Shinmei adlı bir aygırın bulunmasından sonra yeniden üretilme işlemine başlandı.

1976 yılından başlayarak bu atlar Ontake dağındaki Kaida köyü ve civarında bulunan dağlık arazide koruma altına altındadırlar. Günümüzde Pony Club ve yerel festivallerde, atlı okçulukta, binicilik ve arabaya koşmada kullanılır. Doğal bir dayanıklılığa sahip olan Kiso atı oldukça nazik ve temkinlidir. İyi ve hızlı bir süratli yürüyüşü vardır.

Kiso pony atının ortalama cidago yüksekliği 135cm. civarındadır. Vücuduna oranla büyük bir kafaya, küçük kulaklara, düz sırta, kısa bir gövdeye, kalın ve güçlü bir bacak yapısına sahiptir. Sert ve düzgün toynakları vardır. Hemen hemen tüm donlara sahiptir (Hendricks,1995).

Kiso Horse (flickr

Fotoğraf 2: Ahreç donlu Kiso atı


KAYNAKLAR

HENDRICKS, Bonnie L. (1995) International Encyclopedia of Horse Breeds, University of Oklahoma Press, Norman.

https://www.petmd.com/horse/breeds/c_hr_kiso

http://www.vetbook.org/wiki/horse/index.php?title=Kiso

https://en.visitkiso.com/interests/8/detail

http://machiaruki.net/unique_nagano/detail.php?id=45


FOTOĞRAFLAR

1. http://www.twcenter.net)

2. http://www.flickr.com

3. https://www.pearterrace.jp/en/entertainment/kisokoma.html