facebook twitter instagram google-plus pinterest linkedin search heart chat eye trending-up clock font keyboard_arrow_up
M. Tekin Koçkar Öğretim Görevlisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
  1. Anasayfa >
  2. Dünyada Atçılık Uygulamaları >
  3. Atlı Sporlar 7: Show Jumping (Engel Atlama)
M. Tekin KOÇKAR
5 Dakika Okuma Süresi
+ -

Atlı Sporlar 7: Show Jumping (Engel Atlama)

Çeşitli konumlarda hazırlanmış engelli bir parkur üzerinde yarışmacı ve at ikilisinin denendikleri ve bu sayede atın engele karşı olan dikkatini, atlamadaki güç, kabiliyet ve itaatini, binicisinin ise denge, uyum ve yumuşaklık esasları dâhilindeki hissiyat ve becerisini ortaya çıkaran bir yarışmadır [1].

Türkiye’de düzenlenen yarışmalar 80 cm.’den başlar. En yüksek yarışma 160 cm’.dir. Her bir yarışma sınıfı yükseklikleriyle anılır ve 5’er cm. yükseltilerek yapılır.

Engel atlama yarışmalarında, parkurlara konulacak engellerin azami ölçüleri ile süratleri aşağıdaki çizelgede belirtilmiştir:

Parkur planlayıcısı parkurlara azami ölçülerde FEI Yönetmeliği’nde belirtilen miktarda engel yerleştirebilir. Her parkur için öngörülen engel sayısı yarışma programında belirtilir. Bütün bu ölçülerde 5cm.’ye kadar tolerans tanınır. Bardispa engeli, azami genişliğin 20cm. fazlası kadar olabilir.

Binici Kategorileri:

Yıldız Biniciler (Children - Pony Biniciliği): 10 yaşlarını doldurdukları günden itibaren 14 yaşlarını doldurdukları takvim yılının sonuna kadar “Yıldız Binici” kategorisinde yarışırlar. Onüç yaşlarını doldurdukları günden itibaren genç biniciler için tertiplenen yarışmalara katılabilir iseler de aynı yarışma dönemi içinde hem yıldız hem genç binici olarak yarışamazlar. 80cm.’den 120cm.’ye (120cm. dâhil) kadar tüm yarışmalara her yaş atla katılabilirler (D+) harfleri ile kısaltılarak adlandırılır. D+ biniciler tüm yarışmalarda ayrı tasnif yapılır. D+ biniciler ancak ayni ödül alabilirler, nakdi ödül yoktur.

Genç Biniciler (Junior): 14 yaşlarını doldurdukları günden itibaren 18 yaşını doldurdukları takvim yılının sonuna kadar geçen yaş sınırı içinde bulunan binicilerdir. Genç biniciler 80cm.den 145cm.ye (145cm dahil) kadar tüm yarışmalara her yaş atla katılabilirler. Genç biniciler, 16 yaşına girdikleri yılın içinde yetişkin biniciler için tertiplenen yarışmalara katılabilirler. Bu durumda kendilerine yetişkin binici statüsü uygulanır. Genç binici aynı yarışma dönemi içinde hem genç hem de yetişkin olarak yarışamaz. Genç biniciler (C+) harfleri ile kısaltılarak adlandırılırlar.

Genç Yetişkin Biniciler (Young Riders): 16 yaşından gün alan ve 21 yaşını doldurdukları takvim yılının sonuna kadar koşabilen binicileri kapsar. 80 cm.’den 150 cm.’ye (150 cm dâhil) kadar tüm yarışmalara her yaş atla katı-labilirler. Bu biniciler için özel yarışmalar tertip edildiğinden yaşları genç kategorisine uyanlar gençlerle, daha yaşlı olanlar yetişkin binicilerle yarışmalara katılırlar. Genç-yetişkin biniciler için Bölge Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonası tertiplenir.

Yeni Biniciler (Beginners): 18 yaşından sonra binicilik sporuna ilk defa başlayan binicilerdir. 80 cm.’den 120 cm.’ye (120 cm dâhil) kadar tüm yarışmalara katılabilirler. Bunların yeni binicilik süresi üç yıldır. Üç yılın sonunda C kategorisi biniciler olurlar. Yeni biniciler (D) harfi ile kısaltılarak adlandırılırlar.

Yetişkin Biniciler: C, B, A (Senior)

C Kategorisi Yetişkin Biniciler: 18 yaşını doldurmuş binicilerdir. 80 cm.den 130 cm.’ye (130 cm dâhil) kadar tüm yarışmalara her yaş atla katılabilirler (C) harfi ile kısaltılarak adlandırılır.

B Kategorisi Yetişkin Biniciler: 18 yaşını doldurmuş binicilerdir. 80cm.’den 150 cm.’ye (150 cm dâhil) kadar tüm yarışmalara her yaş atla katılabilirler. (B) harfi ile kısaltılarak adlandırılır.

A Kategorisi Yetişkin Biniciler: 18 yaşını doldurmuş Usta binicilerdir. 160 cm. yüksekliğe kadar Ulusal ve Uluslararası tertiplenen tüm yarışmalara her yaş atla 130 cm. altındaki yarışmalara, yaşları uygun atlarla katılabilirler. Ustalar kendi aralarında tasnif edilecekleri yarışmalara her yaş atla girebilirler. (A) harfi ile kısaltılarak adlandırılır.

Veteran Biniciler: Erkekler için 45 yaş ve üstü, bayanlar için 40 yaş ve üstü, C, B ve A kategorisi binicilerdir. Veteran biniciler, 90 cm.’den 130 cm.’ye (130 cm dâhil) kadar olan ve kendilerine ait düzenlenen yarışmalara, her yaş atla katılırlar. Herhangi bir organizasyon içinde Veteran biniciler için özel müsabaka tertiplenmediği takdirde kendi kategorilerinde yarışırlar.

Bayan Biniciler: 16 yaşından gün almış her kategorideki bayan binicilerdir. Bayan biniciler bayanlar için düzenlenen, Bayanlar Türkiye Şampiyonası dışındaki kendi kategorilerinin Türkiye Şampiyonası’na aynı dönem içine denk gelmediği takdirde katılabilirler.

Ünlü Engel Atlama Atı Hickstead ve Binicisi Kanadalı Eric Lamaze – Pekin Olimpiyatları 2008.

(Hickstead, 2011 İtalya – Verona’da yapılan yarışlarda kalp krizinden ölmüştür


obstacles


Engel Atlama Yarışmalarında kullanılan çeşitli engel tipleri


препятствий в конкуре 'Большой Олимпийский приз' (Рим, 1960 г

Engel Atlama yarışma alanında engellerin örnek yerleşimi (1960 Roma Olimpiyatları)
[1] Türkiye Binicilik Federasyonu, Engel Atlama Yarışma Talimatı, 2009.